Waterleidingberekeningen worden door ons gemaakt volgens onderstaande richtlijnen:

– VEWIN werkbladen Drinkwaterinstallaties (januari 2005)

– ISSO 30 Leidingwaterinstallaties in Woningen

– ISSO 55 Tapwaterinstallaties voor woon- en utiliteitsgebouwen

– ISSO Publicatie 55-1 Handleiding Legionellapreventie in Leidingwater

– NEN 1006 Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties (AVWI 1981)

Voor het maken van een goede waterleidingberekening hebben wij onderstaande gegevens nodig:

– Een tekening/schets met hierop de leidingloop en eventueel reeds toegepaste diameters
– Het toe te passen leidingmateriaal
– Omschrijving van de toe te passen tappunten zoals kranen, toiletten, brandslanghaspels etc.
– Begindruk bij de watermeter (indien afwijkend van standaard begindruk van 300 kPa)
– Toe te passen appendages
– Gelijktijdigheidsfactor (indien afwijkend)
– Warmwatersysteem (thermostatische mengventielen, circulatieleidingen etc.)
– Overige gegevens die van toepassing zijn voor de dimensionering

Indien nog geen leidingloop/ontwerp voor handen is kunnen dit uiteraard ook voor u doen.

U ontvangt van ons uiteindelijk een uitdraai met het volgende:

– Een isometrische (3d) projectie met hierop een weergave van de leidingloop en diameters
– Berekeningsoverzicht met hierop o.a. de ontwerpcriteria en totaal volumestroom
– Drukverliesberekening over de zwaarste sectie
– Een leidingtabel met hierop elke berekende leidingsectie (zie hieronder)
– Materiaalstaat van alle berekende leidingen, koppelingen zoals bochten en t-stukken, toestellen, appendages etc.
– Een beperkte risicoanalyse ten behoeve van legionella preventie (indien van toepassing)
– Wachttijden warmwater per tappunt (indien van toepassing)

De leidingtabel geeft van iedere sectie (leidingdeel) het volgende weer:

– lengte van het leidingdeel
– toegepaste materiaal
– berekende leidingdiameter (m)
– volumestroom over het leidingdeel (l/s)
– snelheid over het leidingdeel (m/s)
– statische drukverlies (kPa) (drukverlies/winst over stijg/zakleidingen)
– berekende drukverlies over leidingdeel (kPa)
– berekende drukverlies per meter (kPa)

Indien u een uitgebreidere uitdraai wenst dan kan dat uiteraard.