Warmteverliesberekeningen

Wij maken warmteverliesberekeningen volgens de publicaties ISSO 51, 53, en 57.

Voor het maken van warmteverliesberekeningen maken wij gebruik van Bink Software.
Deze wordt continu up to date gehouden zodat wij altijd volgens de laatste normen berekeningen maken.

Voor het maken van warmteverliesberekeningen is onderstaande informatiemateriaal nodig:

– tekeningen met daarop de plattegronden, aanzichten en doorsnedes
– toe te passen isolatiewaarden (Rc en U-waarden van de constructies)
– type verwarmingssysteem (cv-ketel, warmtepomp etc.)
– type afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren, luchtverwarming etc.)
– toe te passen ventilatiesysteem (standaard afzuiging, wtw-balansventilatie, raamroosters etc.)
– eventuele overige bijzonderheden die van belang/invloed (kunnen) zijn op het warmteverlies.

Een epc-berekening bevat over het algemeen alle informatie omtrent isolatiewaarden, toe te passen ventilatiesystemen en type verwarmingssystemen.
Wanneer u een epc-berekening met de tekening meestuurt, hebben wij dus voldoende informatie.