Warmteverliesberekeningen

Wij maken warmteverliesberekening volgens de publicaties ISSO 51, 53, en 57.
De methode voor bepaling van het op te stellen vermogen sluit aan op NEN-EN 12831.

Voor het maken van warmteverliesberekeningen maken wij gebruik van Bink Software.
Deze wordt continu up to date gehouden zodat wij altijd volgens de laatste normen berekeningen maken.

De onderverdeling van de ISSO-publicaties is als volgt:
ISSO 51: Woningbouw
ISSO 53: Utiliteitsbouw tot vertrekhoogtes van 5 meter
ISSO 57: Utiliteitsbouw met vetrekhoogtes van 5 meter en hoger.

Voor het maken van warmteverliesberekeningen is onderstaande informatiemateriaal nodig:

– tekeningen met daarop de plattegronden, aanzichten en doorsnedes
– toe te passen isolatiewaarden (Rc en U-waarden van de constructies)
– type verwarmingssysteem (cv-ketel, warmtepomp etc.)
– type afgiftesysteem (vloerverwarming, radiatoren, luchtverwarming etc.)
– toe te passen ventilatiesysteem (standaard afzuiging, wtw-balansventilatie, raamroosters etc.)
– eventuele overige bijzonderheden die van belang/invloed (kunnen) zijn op het warmteverlies.

Een epc-berekening bevat over het algemeen alle informatie omtrend isolatiewaarden, toe te passen ventilatiesystemen en type verwarmingssystemen.
Wanneer u een epc-berekening met de tekening meestuurt, hebben wij dus voldoende informatie.

U ontvangt van ons een uitdraai met hierop:
– De constructielijst met toegepaste Rc en U-waarden
– Klimatiseringssysteemgegevens (ventilatiesysteem met aantal liters per seconde per vertrek)
– Verwarmingssysteemgegevens (overzicht met hierop ook het afgiftesysteem per ruimte en ruimtetemperaturen)
– Aansluittotalen per ruimte.

 

Laatstgenoemde is een overzicht met hierop per ruimte het volgende weergegeven:

– Ruimtetemperatuur (indien niet anders aangegeven houden wij hiervoor de ISSO 51-normering van 2017 aan)

– Gebruiksoppervlak (dit is bij schuine daken het oppervlak vanaf 2,6 meter vertrekhoogte)
– Ruimtevolume (het volume berekend over het gebruiksoppervlak van de ruimte)

– Transmissieverlies Phi;HL;i (warmteverlies door de constructies zoals vloeren, wanden, ramen etc.)

– Ventilatie/Infiltratieverlies Phi;V,i (warmteverlies door luchtverversing en/of infiltratie door gevels)

– Opwarmtoeslag Phi;hu,i (benodigde vermogen dat nodig is om vanuit nachtverlaging weer op te warmen)

– Extra Toeslag Phi;o (bijkomende warmteverliezen of warmtewinsten bij utiliteitsbouw)

Wanneer u een uitgebreidere uitdraai wenst dan is dit uiteraard ook mogelijk.