Ventilatieberekeningen

Ook voor het maken van ventilatieberekeningen kunt u bij ons terecht.
Een ventilatieberekening is een onderdeel van de bouwbesluitberekening.

Met onze programmatuur maken wij berekening volgens onderstaande normen/richtlijnen:

– NEN 1087
– NEN 2757

– NEN 8087
– Eisen uit het Bouwbesluit
– Aanvullende ministeriële besluiten

Onze progammatuur biedt ons de mogelijkheid om diverse manieren van ventileren snel en eenvoudig toe te passen.
Te denken valt hierbij onder andere aan diverse merken en types raamroosters en balansventilatie.
Spuiventilatie is een onderdeel van deze ventilatieberekening.

Voor het maken van ventilatieberekeningen hebben wij duidelijke bouwkundige tekeningen nodig waarop ook gebruiksfuncties vermeld zijn.
In goed overleg met u wordt het ventilatiesysteem bepaald.