NIEUW: Dynamische Warmteverliesberekening

Een dynamische warmteverliesberekening (DYWAG), waarom?

Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat het klimaat in uw woning of bedrijfsgebouw in de zomer en winter comfortabel blijft?

Om deze vraag te beantwoorden kan een temperatuuroverschrijding- en koellastberekening worden gemaakt.

Wij beschikken over geavanceerde gebouwsimulatiesoftware (DYWAG) waarmee we nauwkeurig kunnen bepalen welk verwarmings- en/of koelvermogen noodzakelijk is.
In deze software is een klimaatkalender verwerkt volgens NEN5060-2018 waarmee een dynamische berekening van het energiegebruik, de koellast, de warmtelast, en het binnenklimaat, op basis van werkelijke temperaturen, tot stand komt.

Met een aanvullende comfortberekening (volgens het Fanger-model) kunnen wij, op basis van de resultaten uit de DYWAG berekening, bepalen hoe het klimaat in de berekende ruimten zal zijn.
Hierop kunt u vervolgens als opdrachtgever inspelen door de technische installaties dusdanig in te richten zodat het klimaat optimaal zal zijn gedurende het gehele jaar.
Of u accepteert in zekere mate pieken en dalen en besluit daarmee te besparen op de aanleg van de technische installaties. U weet immers wat u kunt verwachten.

Voornaamste voordelen dynamische warmteverliesberekening:

  • Veel exactere benadering van het werkelijk benodigde verwarmingsvermogen dan bij statische warmteverliesberekeningen (die uitgaan van een vaste volgens ISSO-normering bepaalde buitentemperatuur van -10°C)
  • Betere afstemming van de technische installatie.
  • Inzicht in het thermische gedrag van het gebouw/de ruimtes gedurende het gehele jaar.