Luchtkanaalberekeningen

Wij maken luchtkanaalberekeningen volgens ISSO publicatie 17 en op basis van meetgegevens ter beschikking gesteld door de stichting HR ventilatie.

Wij kunnen berekeningen maken van de drie onderstaande systemen:

– Luchtafzuigsysteem
– Gebalanceerd systeem (w.t.w.)
– Luchttoevoersysteem

Wij beschikken over de gegevens van diverse soorten kanaalsystemen.
Te denken valt hierbij aan diverse diameters spiraalgefelste buis, instortkanalen, vierkanten prefabkanalen, flexibele slang, etc.

Om een goede ventilatieberekening te kunnen maken zijn onderstaande gegevens nodig:

– een tekening/schets van de kanaalloop en de ventielen/roosters/aansluitpunten
– toe te passen kanaalsysteem
– merk en type ventilatierooster
– eventueel reeds bepaalde/toegepaste kanaaldiameters
– ventilatorgegevens (indien bekend)
– af te zuigen en/of in te blazen luchthoeveelheden
– eventuele overige informatie die van toepassing/invloed kan zijn op het kanaalsysteem

Indien u nog geen ontwerp heeft van het ventilatiesysteem, dan kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

U ontvangt van ons een uitdraai met hierin weergegeven:

– Een isometrische (3d) weergave van het kanaalwerk met de diameters/afmetingen
– Een inregelstaat per ventiel/rooster
– De ventilatorgegevens (berekende opvoerdruk en volumestroom)
– Een verkorte kanalentabel (*)
– Een materiaalstaat met hierop alle benodigde kanaalwerk, roosters en ventielen, kleppen, etc.

* De verkorte kanalentabel omvat per sectie de volgende informatie:

– kanaallengte (m)
– toegepaste materiaal
– berekende diameter
– massastroom (kg/sec)
– volumestroom (l/sec)
– luchtsnelheid (m/sec)
– berekende drukverschil per meter (Pa)
– berekende drukverschil over deze sectie (Pa)

De aanduidingen van de secties (kanaaldelen) zijn weer te vinden in de isometrische weergave.

Indien u een uitgebreidere uitdraai wenst, dan is dit uiteraard mogelijk.