Koellastberekening

Wij maken van complete gebouwen of losse vertrekken koellastberekeningen op basis van kentallen.

Om de koellast goed te kunnen bepalen hebben wij onderstaande tekeningen en gegevens nodig:

– plattegronden, aanzichten en doorsnedes
– ligging van het pand/de vertrekken t.o.v. de noordpijl
– isolatiewaarden van de constructies
– gebruiksfunctie van de te berekenen ruimtes
– eventueel aanwezige electrische vermogen
– bijzonderheden omtrend verlichting
– overige informatie omtrend warmte afgevende objecten

U ontvangt uiteindelijk van ons een duidelijk overzicht waaruit u de koellast kan aflezen.