Daglichtberekeningen

Wij berekenen met behulp van onze programmatuur de benodigde hoeveelheid vierkante meters daglicht.
Het maken van daglichtberekeningen gebeurt meestal als onderdeel van een bouwbesluitberekening.
De berekeningen geschieden volgens de richtlijnen NEN 2057:2001 met correctieblad 2003 en NEN 2916.

Voor het maken van deze berekening hebben wij duidelijke bouwkundige tekeningen nodig.

Indien nodig wordt in overleg bepaald of er een extra raam nodig is, hoe groot deze is, en waar deze dient te komen.
Alles gebeurt dus in goed overleg met onze opdrachtgever.