Calculatiewerkzaamheden

Het maken van offertes en bijbehorende werk is vaak een tijdrovend karwei waar veel installateurs geen tijd voor hebben.
Ook voor het maken van installatietechnische ontwerpen en calculaties kunt u bij ons terecht.
We rekenen dan de kosten van het materiaal voor u uit (bruto/netto) en de geschatte arbeidskosten.
Hierdoor nemen wij u het nodige werk uit handen.

Wij maken calculaties met de software van Syntess.
Hiermee beschikken wij over artikelbestanden van ondergenoemde leveranciers:

– Dales Sanitair
– Vegro
– Rensa
– Haring
– Technische Unie

Uiteraard hebben wij ook van diverse andere leveranciers prijzen en documentatie.
Te denken valt hierbij aan:

– AVU klimaatbeheer
– Doornekamp hengelo
– Plieger
– Kleventa

U kunt bij ons terecht voor het maken van calculaties van onderstaande disciplines:
– Riolering
– Waterleidingen
– Gasleidingen
– Sanitair
– Ventilatiesystemen
– Verwarmingsinstallaties

Riolering:
Vanaf de aansluiting met het gemeente riool tot aan de beluchting op het dak.
Vuilwaterafvoeren binnenshuis en buitenshuis en hemelwaterafvoeren tot onder het maaiveld.
De hemelwaterstandleidingen aan de gevels, dakgoten, zinkwerk en eventueel loodwerk berekenen wij niet.
Dit heeft ermee te maken dat de kostprijs van het materiaal vaak afhankelijk is van dagprijzen.

Wij beschikken wat betreft riolering alleen over het artikelbestand van Dales Sanitair te Doetinchem, en rekenen daarom
met Pipelife afvoermaterialen.

Gasleidingen, waterleiding en sanitair:
Vanaf de watermeter tot aan het allerlaatste aansluitpunt, vanaf de gasmeter tot de laatste aansluiting.
In vrijwel elk leidingsysteem kunnen wij de calculatie uitvoeren.
Indien nodig maken we bij grote installaties eerst een berekening (zie gas- en waterleidingberekeningen op de vorige pagina).
Wij beschikken over artikelbestanden van diverse leidingfabrikanten.
In de meeste bestekken is voor sanitair een stelpost opgenomen.
Indien dit niet het geval is dan rekenen wij de kosten voor materiaal en montage graag voor u uit.

Ventilatiesystemen:
Met vrijwel ieder type ventilatie systeem hebben wij inmiddels te maken gehad.
Of het nu gaat om balansventilatie, standaard afzuiging, woningbouw of utiliteitsbouw.
Wij beschikken over diverse artikelbestanden voor ventilatiesystemen en kanalen.

Verwarmingsinstallaties:
Het maken van calculaties van verwarmingsystemen is voor ons één van de meest uitgevoerde werkzaamheden.
Of het nou gaat om een standaard cv-installatie met een cv-ketel en radiatoren, of om een warmtepomp-installatie met vloerverwarming en regeling per vertrek, alles heeft hier de revu al gepasseerd.
Wij hebben ervaring met zowel woningbouw als utiliteitsbouw.
We beschikken over een ruim artikelbestand van diverse leveranciers, en kunnen u hiermee uitstekend van dienst zijn.

Wat kunt u verwachten van ons wanneer wij een calculatie voor u maken van bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie?
U ontvangt van ons een warmteverliesberekening, radiatorselectie en vloerverwarmingsberekening.
Aan de hand van deze berekeningen stellen wij een materiaal/urenstaat op.